Till innehållet


Matförgiftningar

Matförgiftningar kan förorsakas av bl.a. bakterier och virus. Felaktig hantering av livsmedel är ofta orsaken till matförgiftningar: långsam avsvalning, dålig kylförvaring, otillräcklig upphettning och/eller ohygienisk hantering.

De flesta matförgiftningsbakterier förökar sig och/eller producerar giftiga ämnesomsättningsprodukter i rumstemperatur, medan livsmedel håller sig längre i kylskåp. Upphettning dödar effektivt de flesta matförgiftningsbakterier. En matförgiftning börjar vanligtvis plötsligt, 2-24 timmar efter förtäringen, i vissa fall dock efter 3 dygn. De första symtomen är vanligtvis kräkningar och lite senare diarré. Efter de första symtomen, tänk efter vad du har ätit och förvara maten för provragning ifall detta är möjligt. Vid misstanke om matförgiftning ta kontakt med hälsoinspektören eller hälsocentralen. Kommunen betalar analysen av livsmedelproven.

Efter att ha fått veta om en matförgiftning som förorsakats av livsmedel som hanterats av en verksamhetsidkare skall denna omedelbart meddela hälsoskyddsmyndigheterna. I Pargas tar en arbetsgrupp hand om matförgiftningsepidemier. Gruppen består av hälsocentralens överläkare, hälsoinspektören, stadsveterinären och en infektionsskötare.

Ytterligare uppgifter:
Hälsoinspektör Eva Sjöman, tfn 044 358 5998

Upp