Till innehållet


Missbrukarvård

Missbrukarvården har som mål att förebygga och minska missbruket av rusmedel samt därmed förknippade sociala olägenheter och men för hälsan, samt att främja missbrukarens och honom eller henne närstående personers funktionsförmåga och säkerhet.

Missbrukarvården grundar sig i första hand på frivillighet och är av konfidentiell karaktär.

Tjänsterna inom missbrukarvården består av stödsamtal, poliklinik- och anstaltsvård samt boende- och stödservice. Servicen omfattar även dem som är i behov av akut missbrukarvård.

Socialarbetare
Harri Keränen, tfn 044 358 5710

tfn.tid må kl.13.15-14 ons-fre kl. 9.30-10

Mottagning med tidsbeställning: Pargas socialcentral
vid behov Houtskär, Korpo och Nagu.


eTjänster

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Upp