Till innehållet


Läkar- och sjukskötarmottagning

Läkar- och sjukskötarmottagningarna vid hälsostationerna i Pargas område betjänar invånarna i sitt område i frågor som rör hälsa och hälso- och sjukvård.

Mottagningarna har tidsbokning. Du kan antingen boka mottagningstid per telefon eller genom att besöka mottagningen vid hälsostationen. 

Utöver läkar- och sjukskötarmottagningarna erbjuder Pargas hälsovårdscentral invånarna i sitt område – Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö – hälso- och sjukvårdstjänster också under följande länkar: 

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

PARGAS 
sisääntulo,labra.jpg     

Postadress:              
Pargas hälsostation, Vapparvägen 15 A, 21600 Pargas

Besöksadress:         
Vapparvägen 15 A, ca 500 m norr om rondellen, högra huvudingången
GPS-adress: 60°18.62 N 22°17.52 E

Tidsbokning:             
tfn 02 454 5222 (vardagar kl. 9–13)

Fax:                          
02 454 5233

MOTTAGNING UNDER DAGTID - PARGAS HÄLSOSTATION

(vardagar kl. 8–16)


Läkarmottagning (vardagar)
Tidsbokning: 
tfn 02 454 5222 (vardagar kl. 9–13)
(telefontider och öronkontrolltider kan också bokas via webben)

 • inflammationer, akuta smärttillstånd och - sjukdomar)

 • årliga kontroller av kroniska sjukdomar (diabetes, hjärt- och blodtryckssjukdom, astma)

 • intyg och utlåtanden

 • förnyande av recept

Sjukskötarmottagning (vardagar)
Tidsbokning: 
tfn 02 454 5222 (vardagar kl. 9–13) eller via webben

 • sårvård, borttagning av suturer

 • injektioner

 • öronspolning m.m. 

 • GÄLLER INTE VACCINATIONER

Vaccinationer och infektioner (vuxna)
Telefontid:           
tfn 040 488 5504 (mån. och ons. kl. 8–9;  fre. kl.10–11)

Vid akuta infektionsfall kan du ringa läkarmottagningen och lämna ringbud (tfn 02 454 5220).

Mentalvårdstjänster

Anne Storfors
Psykiatrisk sjukskötare
Tel. 040 488 5609 vardagar ej fre kl.11:00-12:00

Salla Ansamäki
Psykiatrisk sjukskötare
Tel. 040 488 5964 vardagar kl.12:00-13:00

Psykisk hjälp vid kriser
Telefon:               
02 454 5220

Psykolog
Telefontid:           
tfn 040 488 5509 (vardagar kl. 13–14)

Kontaktperson:    
Psykolog Kenneth TuominenJOURMOTTAGNING - VARDAGAR - PARGAS HÄLSOSTATION

Vardagar kl. 8–16

Telefonjour:          
tfn 02 4545 220, det är önskvärt med telefonkontakt innan du kommer till
jourmottagningen

Besöksadress:      
Pargas hälsovårdscentral, Vapparvägen 15, ca 500m norr om
Skärgårdsvägens rondell.
GPS-adress: 60˚18.62’N 22˚17.52E

Jourpatienterna vårdas i den ordning efter hur akut deras sjukdom är och enligt hur de mår just då. Personens behov av vård och hur akut vårdbehovet är bedöms av en skötare. Patienterna vårdas alltså inte i samma ordning som de kommer till mottagningen.

JOURMOTTAGNING - UNDER ÖVRIGA TIDER -
ÅBOREGIONENS SAMJOUR, ÅBO

Då Pargas hälsostation är stängd betjänas patienterna i behov av akut vård av samjouren på T-sjukhuset i Åbo:

Telefon:                
02 313 8800, det är önskvärt med telefonkontakt innan du kommer till jourmottagningen

Besöksadress:      
ÅUCS, T-sjukhuset, Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Jourdistriktets patientförfrågningar: 02 313 8930 

Exempel på fall som kräver jourmottagningstid (utanför tjänstetid) vid hälsovårdscentralen finns här:

Första hjälpen – allmänt nödnummer 112, länk här  

ANMÄLNING 

Vid alla besök på läkar- och sjukskötarmottagningen vid Pargas hälsostation används ett könummersystem under tjänstetid
(vardagar kl. 8–16). 

042, vuorokone.jpgOm du har bokat tid till sjukskötarmottagning per telefon, kan du gå direkt till korridoren till höger och vänta på skötaren och behandlingen där, utan att behöva anmäla dig vid servicedisken.
Till läkarmottagningen, för tidsbokning eller besök hos läkare, ska du dock alltid anmäla dig vid servicedisken med könummer.
För barn finns det en lekhörna.

 • 094, reception.jpg 

 • Uppgifter för personalen vid servicedisken:

  •          bokning av mottagningstid eller telefontid till läkare

  •          anmälning till läkarmottagning

  •          bokning till sjukskötare

  •          telefonrådgivning (t.ex. vårdanvisningar)

  •          skrivning av jourremisser

  •          förnyande av recept

  •          läkarnas diktamen och uppdatering av journaler

NAGU

Besöksadress:      
Nagu hälsostation, Klockstapelgränd 2, 21660 Nagu.
GPS-adress: N 66 76.271, E1550.255

Telefon:  
0400 117 118

Fax:                      
02 469 0117

Läkarmottagning
Tidsbokning:
         
tfn 0400 117 118 (vardagar kl. 8–12) 

Sjukskötarmottagning
Telefontid:
             
tfn 0400 117 152 (tis., ons. och fre. kl. 8–9) eller via webbenJourmottagning
Utanför tjänstetid – på kvällar och veckoslut – ombeds patienterna att kontakta Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800, eller det allmänna larmnumret 112

Första hjälpen – allmänt nödnummer 112, länk här


KORPO

Besöksadress:      
Korpo hälsostation, Tallbackavägen 4, 21710 Korpo.
GPS-adress: N 60 09.649, E 021 33.827

Telefon:                 
0400 117 119

Fax:                      
02 463 1603

Läkarmottagning
Tidsbokning:           
tfn 0400 117 119 (vardagar kl. 8–12) 

Sjukskötarmottagning
Telefontid:              
tfn 040 488 5814, vardagar (inte onsdagar) kl. 8–9 eller via webben


Jourmottagning
Utanför tjänstetid – på kvällar och veckoslut – ombeds patienterna att kontakta  Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800, eller det allmänna larmnumret 112.

Första hjälpen – allmänt nödnummer 112, länk här

 

HOUTSKÄR
(vard. 8:30-15:00)

Besöksadress:      
Houtskärs hälsostation, Riggosvägen 2 A, 21760 Houtskär. 
GPS-adress: N 60o13'10.8, E 21o22'25.3

Tel. 0400 117 120
Fax:   02 463 3796

Läkarmottagning
Tidsbokning:           
tfn 0400 117 120 (vardagar kl. 8–11) 

Sjukskötarmottagning och vaccinering
Telefontid:                
tfn  0400 117 120, vardagar (inte onsdagar) kl. 8–11 eller via webben


Jourmottagning
Utanför tjänstetid – på kvällar och veckoslut – ombeds patienterna att kontakta  Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800, eller det allmänna larmnumret 112

Första hjälpen – allmänt nödnummer 112, länk här

 

INIÖ 

Besöksadress:      
Iniö hälsostation, Iniövägen 590, 23390 Iniö.          
GPS-adress: N 60 23.703, E 021 23.106

Telefon:                
0400 117 121

Fax:                       
02 463 5134

Läkarmottagning
Tidsbokning:            
tfn 0400 117 121 (vardagar kl. 9–10)

Sjukskötarmottagning
Telefontid:               
tfn 0400 117 121 (vardagar kl. 9–10) eller via webben


Jourmottagning
Utanför tjänstetid – på kvällar och veckoslut – ombeds patienterna att kontakta  Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800, eller det allmänna larmnumret 112


Första hjälpen – allmänt nödnummer 112, länk här

  

Upp