Till innehållet


Företagshälsovård

Målet för företagshälsovården är att uppnå en hälsosam och trygg arbetsmiljö, skapa en väl fungerande arbetsgemenskap, förebygga sjukdomar i anslutning till eller som följd av arbetet och upprätthålla och främja arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga.

Företagshälsovård är lagstadgad.

Personal:

Hälsocentralbiträde Carmela Lindroos
Tel. 040 488 5547
Måndag -tisdag kl. 10.00–12.00,
onsdag - fredag kl. 9.00-11.00

Företagshälsovårdare Maria Forsman
Tel. 040 488 5545
Telefontid tis-fre kl. 8.00–9.00

Företagshälsovårdare Paula Gratschev
Tel. 040 488 5546
Telefontid tis-fre kl. 13.00–14.00

Arbetsfysioterapeut enligt överenskommelse

Företagsläkare Kenneth Wilson
Tidsbeställning: tel. 040 488 5547
måndagar - tisdagar kl. 10:00-12:00,
onsdagar - fredagar kl. 9:00-11:00

Hälsocentralpsykolog Kenneth Tuominen
Tel. 040 488 5509
Telefontid vardagar kl. 13.00–14.00

skannattu ilmakuva,TT,new,DOC190813-0001.jpg

Pargas hälsostation
Vapparvägen 15 A
21600 Pargas

fornamn.efternamn@pargas.fi

Företagshälsovården finns vid Pargas hälsostation. Kör ca. 500meter från rondellen mot Vapparvägen, sväng till höger till Norrgårdsvägen och sväng efter ca 100 meter igen till höger till Kommunalhemsvägen. Följ skylten Företagshälsovård till höger tills du kommer till en parkeringsplats. Ingången till företagshälsovården är längst bak vid parkeringsplatsen, i västra delen av hälsovårdscentralen.
GPS-adress:  60° 18.63’ N 22° 17.48’ E

005.JPG

Mottagningar:
Företagshälsovårdens mottagningar i skärgården finns i de lokala hälsostationernas lokaler i Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Företagshälsovården på hälsovårdscentralen i Pargas erbjuder arbetsgivare och arbetstagare, lantbrukare och företagare i hela Åbolands område tjänster inom företagshälsovården.

Företagshälsovården ingår med kunden ett avtal om företagshälsovård där tjänsternas innehåll och omfattning definieras. Det mest omfattande avtalet innefattar vård som ges av företagsläkare och en mångprofessionell personal inklusive undersökningar och specialistkonsultationer så att vårdansvaret förblir hos företagsläkaren.              

FPA betalar ersättning till arbetsgivare för nödvändiga och skäliga kostnader för anordnande av företagshälsovård enligt sjukförsäkringslagen.

Vi har mer än 160 företag, 2 000 arbetstagare, 80 lantbrukare och 30 egenföretagare som våra kunder. Utöver Pargas hälsostation har företagshälsovården mottagningar också i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö och efter behov också i Kimitoön.

 

Tjänster som företagshälsovården i Pargas tillhandahåller:    

 • arbetsplatsutredningar och åtgärdsförslag

 • handledning och rådgivning gällande
  arbetsförhållanden och hälsa

 • hälsoundersökningar och uppföljning av
  arbetstagarnas hälsotillstånd

 • uppföljning av arbetstagare med nedsatt
  funktionsförmåga samt bedömning av
  deras arbetsförmåga

 • arbetsfysioterapeutens och -psykologens tjänster samt specialistkonsultation.                            

001. nelja bad.jpg 

Vi alla – arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården – kan påverka vårt arbete och våra arbetsförhållanden. Vår målsättning är att arbeta för att motverka och förebygga olycks- och hälsorisker i arbetet.

Upp