Till innehållet


Laboratoriet

  • Prover tas endast med läkar- eller hälsovårdarremiss.

  • Till sockerbelastning- och blåstester (spirometri och bronkodilatation) bör man boka tid per telefon.

  • Om du är osäker om provet kräver att du är oäten, var för säkerhets skull oäten eller kontakta laboratoriet per telefon.

  • För prover som levereras till labben (t.ex. urinprov) behöver man inte boka tid.

            https://sote.easiointi.fi/sv/web/parainen-te

Upp