Till innehållet


Preventivrådgivning

Preventivrådgivningen fungerar i samma utrymmen som mödrarådgivningen. Alla kvinnor i fertil ålder som har behov av preventivmedel kan uppsöka preventivrådgivningen.

Tidsbokning också via webben

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Pargas   
Eva Palmgren-Wickström   
tfn 040 488 5543
vardagar kl. 11.00-12.00

Camilla Rautanen              
tfn 040 488 5542
vardagar kl. 11.00-12.00

Nagu           
Annika Alopaeus
tfn 0400 117 153
vardagar kl. 11.30-12.00

Korpo           
Carita Lindbom-Johansson
tfn 040 488 5815
vardagar kl. 12.30-13.00

Houtskär       
Carita Lindbom-Johansson
Tfn 040 488 5815
vardagar kl. 12.30-13.00

Iniö               
Nina Grandell                    
tfn 0400117 121
vardagar kl. 9.00-10.00


Upp