Till innehållet


Vuxna

Vuxna (över 18 år)
Företagshälsovårdspatienter (via företagshälsovårdarna eller företagsläkaren).

Man kan kontakta hälsocentralpsykologen direkt utan remiss. Undersökningar och testningar görs vid behov. Vanliga kontaktorsaker är bl.a. depression, minnessvårigheter, någon akut livskris som t.ex. svårigheter i parförhållandet eller dödsfall i familjen.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.


Upp