Till innehållet


Skolpsykologer

Skolpsykologens arbete har som mål att genom tidigt ingripande befrämja barns och ungas skolgång och välmående. Skolpsykologtjänsterna omfattar hela den grundläggande utbildningen och gymnasium. Skolpsykologerna deltar i skolornas elevvårdsteam. Såväl föräldrar som lärare kan kontakta skolpsykologen, om de känner oro för barnets utveckling eller inlärning. Tjänsterna är konfidentiella.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.


Upp