Till innehållet


Malmkulla bäddavdelning  

Besöksadress:          
Kommunalhemsvägen 12, högra huvudingången.
GPS-adress: 60°18.67 N 22°17.51 E

Postadress:             
Vapparvägen 15 A, 21600 Pargas

E-post:                     
förnamn.efternamn@pargas.fi

Kontaktpersoner:

T.f. avdelningsskötare Sari Gustafsson            
tfn 040 488 5843

T.f. avdelningsläkare Pirkka Ojala

Kanslist Agneta Johansson
- fakturering                              
tfn 040 488 5513

Enhet 1                               
tfn 040 488 5521

Enhet 2
tfn 040 488 5522

Slussen
tfn 040 687 9480

Geriatriska polikliniken
Tidsbokning efter vårdhänvisning av hälsovårdspersonal
tfn 040 488 5523

Hemförlovningshandledare
- intervallvård, servicehandledning        
tfn 040 488 5560  (vardagar kl. 12–13)
               

Malmkulla alue.jpg 

Malmkullas bäddavdelning är belägen i norra delen av Pargas hälsovårdscentral. Malmkulla består av de två byggnadsflyglarna med svart tak i bakre delen av fotot. Också huvudingången finns i norra delen av byggnaden.

Enheten inrymmer sammanlagt 55 vårdplatser. Patienterna kommer till vårdenheterna med remiss från läkare och vårdas antingen i en eller i två personers rum. I vårdarbetet deltar cirka 40 personer. Rehabiliteringsfrämjande arbetssätt används och målsättningen är att upprätthålla patienternas egen aktivitet.
Arbetet utgår ifrån en gemensam värdegrund som betonar den trygga vårdmiljön, ett etiskt förhållningssätt och mångprofessionalitet i arbetet.

På Malmkulla vårdas patienter kortare eller längre tidsperioder.
Korttidsvård för patienter som är i behov av stöd och rehabilitering med mål att kunna bo hemma, på seviceboende, intensifierat boende eller i gruppboende erbjuds av Slussens modul
Två patientgrupper - patienter med minnesstörningar och intervallvården må även nämnas separat.

PATIENTER MED MINNESSTÖRNINGAR: Malmkullas bäddavdelning har en liten vårdenhet för patienter med minnesstörningar, kallad Salongen. 
Information om vård av patienter med minnesstörningar i Pargas fås av minneskoordinator Janina Dahla.

INTERVALLVÅRD: I intervallvård stannar klienten tidvis korta perioder utanför sitt hem, till exempel på vårdenheten på Malmkulla. Detta är en mycket viktig serviceform för klienten för att stöda boendet i det egna hemmet så länge som möjligt.  Avdelningsläkaren på Malmkulla och hälsostationens laboratorium står till tjänst, likaså avdelningens konditionsskötare. Hur länge intervallvård ges bestäms utifrån vårdtagarnas individuella behov, vanligtvis varar en intervallvårdsperiod några dagar eller veckor åt gången.
Information om intervallvård i Pargas område fås av hemförlovningskoordinatorn tel.  040 488 5560

Patienternas privata kläder o.dyl. hämtas till avdelningen på eget ansvar.

Patientrummen kan inte inredas med egna privata möbler.

ÖVRIGA TJÄNSTER:

Rehabilitering: Hälsovårdscentralens fysioterapeuterer eller konditionsskötare besöker Malmkullas bäddavdelning under vardagar för att ge fysioterapi som läkaren ordinerat.

Läkartjänster: Avdelningsläkaren eller hälsovårdscentralens läkare finns till hands dagligen.

Måltider: Maten tillagas i Malmkullas (eget) kök i Arkeas regi och serveras enligt följande: morgonmål ca kl. 8, lunch ca kl. 11, eftermiddagskaffe ca kl. 14, middag ca kl. 16 och kvällsmål kl. 19-20.

I de gemensamma utrymmena finns möbeluppsättningar inredda efter olika stilarter och tidsåldrar:

Malmkulla rukkikäytävä                               

 Enhet I

Malmkulla aula+hlö Avd1 + 2 pers, nro 19 

 

                  Enhet II
 Entréhall                                       

   

Besökstider:

Anhöriga och vänner är välkomna till Malmkulla alla dagar, helst mellan kl. 13 och 19. Vi önskar att gästerna inte tar med sig doftande blommor. 

015, nya aulan.jpg 

 Entréhall

..."På en rullande sten växer ingen mossa! Ju högre upp i åren vi kommer desto viktigare är aktivitet och rörelse för att förebygga sjukdomar och för tidigt åldrande. Vi inom vården får inte bidra till att våra patienter passiveras"... 

.

Upp