Till innehållet


Båtplatser i Ljusudda

Nu finns det möjlighet till båtplats i Ljusuddabryggans andelslags brygga. Båtplatserna är avsedda för boende i Ljusudda stadsdel samt kvarter 4-11 i Norrbystrand stadsdel.

8.5.2019.JPG

Plats nrBredd      Bom     Pris         Hyra/
säsong
Ledig/reserv.
23,15 m6 m5 900 €315 €reserverad för säsongen 2019
33,15 m6 m5 900 €315 €reserverad
43,15 m6 m5 900 €315 €reserverad för säsongen 2019
53,15 m6 m5 900 €315 €reserverad för säsongen 2019
63,15 m6 m5 900 €315 €reserverad för säsongen 2019

Kontaktperson:
Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn 040 488 5916

Ansökan skickas till:
Pargas stad, Miljöavdelningen, Strandvägen 28, 21600 PARGAS eller per e-post till bygg- och miljönämnden.

Bryggan är försedd med låst port. En pant på 20 € ska erläggas vid stadens infodisk före utkvittering av nyckel. Borttappad nyckel ersätts enligt verkliga kostnader för t.ex. byte av lås.

Upp