Till innehållet


Jour- och nödnummer

Allmänt nödnummer 112
Giftinformationscentralen 09 471 977 (direkt) eller 09 4711 (växel)
Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000


Pargas stads journummer:

Vägunderhåll vintertid: 0400 524318
Gatubelysning: jour vid endast akuta fall jour tfn 020 7959941
I övriga fall elektronisk anmälan
 parainen.keyuv.keypro

Vattentjänstverkets journummer:

  • Pargas 040 569 2622
    Om ärendet gäller ledningsnätet eller vattenmätare, ta kontakt med Marco Lindberg, tfn 050 596 2629
  • Nagu 040 488 5671
  • Korpo 040 556 7761
  • Houtskär 040 196 8894


Pargas Fjärrvärme Ab:s jourtelefon: 040 569 2622

Jouren för stadens fastigheter:

  • Pargas 050 329 1489
  • Nagu 040 4885671
  • Korpo o4o 556 7761
  • Houtskär 040 196 8894 (t.o.m. kl. 21)

      

Upp