Till innehållet


Gator och trafik

Här hittar du information bland annat om våra båtplatser, hamnar och underhåll av gator.

Gatubelysningen i centrum tänds kl. 06 på morgonen och släcks senast kl. 23.30. Strandvägen har belysning även nattetid. Uatnför centrum släcks belysningen kl 22:00 På dagen är belysningen släckt. Orsaken till de ändrade belysningstiderna är att minska energikostnaderna enligt de sparåtgärder som fastslagits i budgeten för gatubelysningen. Även anslagen för underhållskostnaderna för belysningen har minskats, vilket betyder längre intervaller mellan underhållsrundorna.

Vi önskar att felanmälningar gällande gatubelysningen görs via länken
parainen.keypro.fi

Gatubelysning: journummer endast akuta äreneden tfn 020 7959941.

Teknikenheten i Pargas stad

Upp