Till innehållet


Gator och trafik

Här hittar du information bland annat om våra båtplatser, hamnar och underhåll av gator.


Gatubelysningen tänds kl. 06 på morgonen och släcks senast kl. 23.30. Strandvägen har belysning även nattetid. På dagen är belysningen släckt. Orsaken till de ändrade belysningstiderna är att minska energikostnaderna enligt de sparåtgärder som fastslagits i budgeten för gatubelysningen. Även anslagen för underhållskostnaderna för belysningen har minskats, vilket betyder längre intervaller mellan underhållsrundorna.

Vi önskar att felanmälningar gällande gatubelysningen görs via länken
parainen.keypro.fi

Gatubelysning: journummer endast akuta äreneden tfn 020 7959941.

Teknikenheten i Pargas stad

Skriv ut
Dela |
Upp