Till innehållet


Enskilda vägar

Lagen om enskilda vägar ändrade 1.1.2019. Från årsskiftet ska väglagen följa den nya lagen.

Här kan du läsa tidningen "Yksityistie uutiset 2019" som är utgiven av vägföreningen i Finland.

Vägföreningen i Finland (Suomen Tieyhdistys) arrangerar regionala dagar för enskilda vägar på 16 orter runt om i landet i februari-mars 2019. Då gås innehållet i lagen igenom närmare. Mera information hittar du här.

Vägföreningen har också gett ut en ny handbok kring den nya lagen "Yksityisteiden hallinto 2019". Den kan du köpa här.

Information i väglagsfrågor:
För alla:
Suomen Tieyhdistys, vardagar 9 - 18,  tfn 0200 345 20 . Samtalet kostar 0,92 euro/min + lsa.
För medlemmar:
Jaakko Rahja, 040 730 9266 eller jaakko.rahja(at)tieyhdistys.fi

Kontaktuppgifter till alla vägdisponenter hittar du här.


De kommunala vägnämnderna upphör 31.12.2019. Under 2019 behandlas endast ärenden som anhängiggjorts under 2018.


De viktigaste ändringarna ur väglagens och kommunernas perspektiv hittar du här på kommunförbundets hemsida.

Lantmäteriverkets register över enskilda vägar - Här kan du meddela kontaktuppgifter till registret.

Digiroad - Väglag är fr.o.m. 2019 skyldiga att anmäla uppgifter om viktbegränsningar och begränsningar eller förbud att använda vägen till Digiroad- registret. Här hittar du information om hur uppgifterna ska anmälas.

Lantmäteriverket har uppdaterat sina rekommendationer gällande fördelning av väghållningsskyldigheten. Publikationen "Yksityistien tieyksiköinti" hittar du här.
Upp