Mene sisältöön


Tieavustus 2019

Teiden kunnossapitoavustusten myöntämistä koskevat uudet periaatteet vuonna 2019 

Sillä, että avustuksia myönnetään perusparannuksiin sen sijaan, että niitä maksettaisiin teiden tavanomaiseen kunnossapitoon, pyritään kohdentamaan kaupungin määrärahat hankkeisiin, jotka kohentavat teiden kuntoa ja parantavat niiden turvallisuutta.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päätti 3.4.2019 jakaa vuoden 2019 tieavustukset seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Kaupungin yhteensä 20 000 euron avustukset jaetaan tiekunnille, jotka ovat saaneet valtionavustusta tien perusparannukseen ja jotka suorittavat työn vuoden 2019 aikana. Avustuksen suuruus on 50 %, enintään 75 % tiekunnan omasta osuudesta valtionavustuksen jälkeen siihen asti, kunnes kaupungin osuus riittää. Tiekunnilla on mahdollisuus hakea perusparannusavustusta kaupungilta 1.11.2019 asti. Hakemukseen on liitettävä todistus myönnetystä valtionavustuksesta, hankekuvaus sekä kustannusarvio. Avustus maksetaan hankkeen todellisten kustannusten perusteella.

Jos hakemusten määrä ja hankkeiden kustannukset ovat suuria, perusparannusavustus jaetaan kunkin avustuskelpoisen hankkeen kesken prosentuaalisesti määrärahan riittävyyden mukaan siten, että kukin hanke saa prosentuaalisesti yhtä suuren avustuksen.

Yksityisille (tiekuntien) losseille maksetaan samansuuruinen prosentuaalinen avustus suhteessa todellisiin menoihin määrärahan sallimissa puitteissa. Avustus lasketaan seuraavan kaavan avulla: losseille osoitettu avustus yhteensä (105 000 euroa) jaettuna lossien yhteenlasketulla omalla osuudella kertaa yksittäisen lossin oma osuus. Avustus on suuruudeltaan enintään yksityisen lossin oman osuuden suuruinen valtionavustuksen jälkeen.

Tieavustukset losseille jaetaan ja maksetaan, kun tiekunnat ovat jättäneet hakemuksen ja tositteet vuoden 2018 hyväksytyistä toimintakustannuksista.

Lisätietoja perusparannuksiin myönnettävistä valtionavustuksista saa ELY-keskuksen verkkosivuilta.

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen

Hakemuslomakkeita saa myös kaupungintalolta ja aluekonttoreista. Hakemus liitteineen lähetetään sähköisesti teknisettukipalvelut@parainen.fi . Jos tämä ei onnistu niin postita osoitteeseen:

Paraisten kaupunki
Tekninen osasto Matias Jensén
Rantatie 28
21600 Parainen

Voitte myös tuoda hakemuksen aluekonttoriin tai kaupungintalon infopisteeseen.

Paraisten kaupungin kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto


Sivun alkuun