Till innehållet


Kartor över byggprojekt

När man ansöker om bygglov ska man alltid bifoga kartpaket och åtkomstbevis (lagfartsbeviset samt andra behövliga handlingar) till ansökan. 

KARTPAKET beställs via kartor@pargas.fi                        

Följande uppgifter behövs för beställningen:

  • Fastighetsbeteckningen
  • Lovtypen: bygg-, undantagslov, åtgärdstillstånd eller anmälan
  • Hur ska kartpaketet levereras: som post, e-post, direkt till byggnadstillsynen eller Lupapiste, eller avhämtas från kontoret
  • Faktureringsadress inkl. personsignum/Fo-nummer

Skicka beställningen som ett fritt formulerat e-postmeddelande,
eller fyll i kartbeställningsformuläret.

Priser:

Bygglovskartpaket
• på detaljplanerat område 75€ + fast.reg.utdrag 18€ + lagfartsintyg 18€
• utanför detaljplanerat område 36€ + lagfartsintyg 18€

Kartpaket för åtgärdstillstånd
• på detaljplanerat område 30€ + lagfartsintyg 18€
• utanför detaljplanerat område 20€ + lagfartsintyg 18€

Kartpaket för anmälan
• på alla områden 18€ + lagfartsintyg 18€

Kartpaket för undantagstillstånd
• på detaljplanerat område 40€ + lagfartsintyg 18€
• utanför detaljplanerat område 50€ + lagfartsintyg 18€

Kartpaketen innehåller alla nödvändiga kartor och lagfartsintyg samt fastighetsregisterutdrag.

Upp