Till innehållet


Vattentjänster


Vattentjänstverkets uppgift är att inom vattentjänstverkets verksamhetsområden ansvara för och sköta om vattenförsörjningen, avledandet och behandlandet av avloppsvatten samt avledandet av dagvatten i enlighet med lagen om vattentjänster. Till vattentjänstverkets verksamhetsområden hör följande områden: Pargas verksamhetsområde och Nagu verksamhetsområde.

Vattentjänstverket erbjuder vatten som uppfyller de krav och rekommendationer som social- och hälsovårdsministeriet, 1352/2015, ställer på bra hushållsvatten. Avloppsvattnet leds till och renas i reningsverk som uppfyller miljötillståndsvillkoren. För att följa upp och garantera detta kontrolleras vattenkvaliteten och reningsprocessen kontinuerligt av övervakande myndigheter.  

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten

Sammandrag av riskbedömningen för hushållsvatten i vattendistributionsområdena i Pargas, Nagu, Korpo och Näsby inom verksamhetsområdet för vattentjänster i Pargas stad

Pargas centralorts vattendistributionsområde

Vid riskbedömningen har risker bedömts systematiskt inom följande delområden:

 • Högvattenbassäng, brandposter

 • Tillfällig vattendistribution
 • Vattenledningsnät, pumpning till nätet
 • Annan verksamhet (bilder och kartor, kunder och information, strategiska verksamheter, personalens verksamhet, provtagning)

  Riskerna har kartlagts i storleksordning. Enligt kartläggningen har ett uppföljningsprogram upprättats för hantering av riskerna. Riskhanteringen är i bruk och uppdateras vid behov.

  Riskbedömningen har gjorts i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten i Lundo kommun.


  I fråga om det vatten som Turun Seudun Vesi Oy (TSV) distribuerar har TSV gjort en riskbedömning där det systematiskt bedöms risker på motsvarande sätt.


   Nagus vattendistributionsområde


  Vid riskbedömningen har risker bedömts systematiskt inom följande delområden:

 • Vattenbehandling i Finnby och Vikom samt vid vattenverket

  • Sandfiltrering, luftning, UV-desinficering, desinficeringsberedskap och kalkstensfiltrering

 • Lågvattenbassäng, brandposter

 • Vattenledningsnät, pumpning till nätet
 • Tillfällig vattendistribution

 • Annan verksamhet (bilder och kartor, kunder och information, strategiska verksamheter, personalens verksamhet, provtagning)

  Riskerna har kartlagts i storleksordning. Enligt kartläggningen har ett uppföljningsprogram upprättats för hantering av riskerna.  Riskhanteringen är i bruk och uppdateras vid behov.

  Riskbedömningen har gjorts i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten i Lundo kommun.

Korpos vattendistributionsområde

Vid riskbedömningen har risker bedömts systematiskt inom följande delområden:

 • Vattenbehandling i Rosklax och Verkan

  • Sandfiltrering, luftning, UV-desinficering, desinficeringsberedskap, kalkstensfiltrering och membranfiltrering

 • Lågvattenbassänger, brandposter

 • Vattenledningsnät, pumpning till nätet
 • Tillfällig vattendistribution

 • Annan verksamhet (bilder och kartor, kunder och information, strategiska verksamheter, personalens verksamhet, provtagning)

  Riskerna har kartlagts i storleksordning. Enligt kartläggningen har ett uppföljningsprogram upprättats för hantering av riskerna. Riskhanteringen är i bruk och uppdateras vid behov.

  Riskbedömningen har gjorts i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten i Lundo kommun.


  Näsbys vattendistributionsområde


  Vid riskbedömningen har risker bedömts systematiskt inom följande delområden:

 • Vattenbehandling

  • Sandfiltrering, luftning, UV-desinficering, desinficeringsberedskap, kalkstensfiltrering och membranfiltrering

 • Lågvattenbassäng, havsvattentank, brandposter

 • Ytvattens avrinningsområde
 • Vattenledningsnät, pumpning till nätet
 • Tillfällig vattendistribution

 • Annan verksamhet (bilder och kartor, kunder och information, strategiska verksamheter, personalens verksamhet, provtagning)

  Riskerna har kartlagts i storleksordning. Enligt kartläggningen har ett uppföljningsprogram upprättats för hantering av riskerna. Riskhanteringen är i bruk och uppdateras vid behov.

  Riskbedömningen har gjorts i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten i Lundo kommun.

För mer information:

Vattentjänstverket i Pargas:                                  Hälsoinspektör:

Mika Laaksonen 0443585923       Tiina Torkkeli-Pitkäranta 050 598 0578

                                                                                                    


Upp