Till innehållet


Kontaktuppgifter


Vattentjänstchef Marko Rusi  fungerar som arbetsledare och kontaktperson för vattentjänstverket, tfn 040 488 5919. Är tjänstledig tom. 15.10.2019. Kontakta stadsingenjör Manne Carla tfn 040 488 5670

Rörmästare Marco Lindberg  sköter om underhållet av ledningsnätet, nybyggnation och tomtanslutningar. Han kan även kontaktas vid eventuella fel i vattenmätarna, tfn 050 596 2629.

Driftchef Mika Laaksonen  ansvarar för skötseln och driften av avloppsreningsverken, tfn 044-3585923.

Ekonomisekreterare Jatta Laine sköter om faktureringen och uppgörandet av anslutningsavtal, tfn 040 488 5907.

Planeringsbiträde Stefan Kraappa handhar ledningskartor.

Jourtelefonen 040 569 2622 sköter vattentjänstverkets och Pargas Fjärrvärme Ab:s jour kvällar och helger. Om ärendet gäller ledningsnätet eller vattenmätare, ta kontakt med Marco Lindberg, tfn 050 596 2629.

Upp