Till innehållet


Bostadsbidrag och -lån

Statsbidrag och lån för husbyggnad och reparationer

ARA beviljar räntestödslån för anskaffning och ombyggnadsprojekt för hyres- och bostadsrättshus enligt deras egen anvisning.

ARA ansvarar för beviljandet, utbetalningen och  uppföljningen av rearationsunderstöd sedan början av år 2017. Kommunerna har inte längre några lagstadgade uppgifter enligt lagen om reparationsunderstöd. På begäran ger kommunen ARA ytterligare information och utför granskningar på befullmäktigande av ARA.

Bostadsbidrag

Låginkomsttagare kan ansöka om allmänt bostadsbidrag för att täcka en del av boendekostnaderna och därmed få möjligheter till en skälig boendestandard. Bostadsbidragen finansieras av staten och kan sökas hos Folkpensionsanstalten (FPA).

Långivning

Riksdagen besluter årligen i samband med behandlingen av statens budget om omfånget för och tyngdpunkterna i den bostadslångivning som staten stöder. Därefter fastställer statsrådet i dispositionsplanen de regionala och andra dispositionsgrunderna för räntestödslångivningen.

Utgående från dessa premisser anvisar ARA fullmakter för räntestödslån och anslagen för nyproduktion, ombyggnad och anskaffning.

Borgen

Vilken privatperson som helst, som köper sig en bostad eller bygger ett egnahemshus, kan få statsborgen för sitt bostadslån. Statens borgen är avsedd för situationer där låntagarens egna säkerheter inte räcker som säkerhet för bankens lån.


Källa: Finanserings- och utvecklingscentralen för boendet Upp