Till innehållet


Sortering och återvinning av avfall

Olika typer av återvinningsbart avfall skall sorteras ut och hanteras skilt såväl hemma i hushållen som hos företagen. Detta är ännu viktigare nu när vi gått över till att samla in brännbart blandavfall. För metall, glas, papper, kartong och småbatterier finns skilda insamlingskärl varifrån materialet förs till återvinning. Dessa avfallsfraktioner skall föras till de insamlingspunkter som anlagts för ändamålet. Samma gäller med problemavfall och el- och elektronikskrot.
Företagarna skall själva ansvara för och sköta sin avfallshantering - de allmänna mottagningsplatserna för nyttoavfall är inte avsedda för företagen.

De dagsaktuella sorteringsanvisningarna finns på Sydvästra Finlands Avfallsservice www-sida, liksom även insamlingspunkterna för återvinningsbart avfall.


Anmälan om återvinning av betong- eller tegelavfall lämnas till miljövårdsbyrån:


Upp