Till innehållet


Kompostering AV HUSHÅLLSAVFALL

Kompostering är ett naturligt sätt att behandla och omvandla växt- och matrester till mull.

TRÄDGÅRDSAVFALL kan man kompostera i öppna komposter, stukor eller glesa trähäckar både i centrum och i glesbygden. I trädgårdskomposten kan man lägga: - löv - blast - gräsklipp och torkat gräs - grenar, kvistar och blomstjälkar - blomstermylla och växtrester.

KOMPOST FÖR LIVSMEDELSAVFALL
I centrum får man kompostera LIVSMEDELSAVFALL FRÅN HUSHÅLLEN endast i slutna kompostbehållare som hindrar skadedjur och gnagare från att komma åt avfallet. En värmeisolerad kompostor effektiverar komposteringen av hushållsavfall på vintern.  Om kompostorn inte är isolerad, måste man beakta att det behövs betydligt mera utrymme på vintern, när komposten fryser.

I komposten för livsmedelsavfall från hushållet kan man lägga:
- alla slag av trädgårdsavfall, grenar och kvistar som flis - frukt- och grönsaksskal - kött- och fiskrester och andra matrester - kaffesump, teblad och filterpåsar - kokspad och sköljvatten - mjukpapper (i begränsad mängd) - krossade äggskal - spån och lämningar efter keldjur (inte sand) - blomstermylla och växtdelar.

Vid kompostering är skötseln av komposten A&O. Goda guidehäften finns att få t.ex vid biblioteken, från Agenda-hyllan i bibliotetekets aula, från miljövårdsbyrån eller från www-sidan för Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Aska och kalk gör komposten så alkalisk att nedbrytningsprocessen upphör. Damm från städning, cigarrettaska och cigarrettfimpar passar inte heller i komposten.

Kompostens placering. En kompostor för livsmedelsavfall får inte placeras närmare än 15 m från stranden eller brunnen om inte läckagevatten tas till vara eller avleds till behandling. Utan grannens lov får man inte placera komposten närmare än 4 m från rån.

Kompostering av toalettavfall är inom tättbebyggda områden möjligt bara om läckagevatten inte kommer ut i miljön, om komposten är skyddad från skadedjur och om luktolägenheter för grannar inte uppstår. M.a.o skall speciell vikt fästas vid skötseln av komposten. Man bör alltid meddela hälsovårdsmyndigheterna om man tänker anlägga en kompost för toalettavfall.

Upp