Till innehållet


Sydvästra Finlands Avfallsservice

Sydvästra Finlands Avfallsservice är ett av 17 kommuner ägt avfallsservicebolag. Sydvästra Finlands Avfallsservice organiserar mottagnings-, återvinnings- och hanteringstjänsterna för det avfall som produceras av områdets invånare och den offentliga sektorn.

Avfallsrådgivningen ger råd om hur man kan minska på mängden avfall, hur man kan organisera sin avfallshantering samt råd och tips om återvinning.

Servicenummer: tfn 0200 47470 (vardagar 9–15) eller per e-post via adressen kundtjanst(at)lsjh.fi.

Upp