Mene sisältöön


Jätehuolto ja kierrätys

JÄTEHUOLLON PERIAATTEET PARAISILLA

  • jätteen hyötykäyttö (materiaalina tai energiana)

  • ympäristöystävällisyys ja ekologinen kestävyys

  • kannattavuus

  •  jätteentuottaja maksaa jätteenkäsittelyn kustannukset

JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS POLTTOKELPOISELLE JÄTTEELLE

Säännöt siitä kuinka kiinteistönomistajan/haltijan tulee järjestää kiinteistönsä jätteenkeräys ja -kuljetus ovat LSJH:n sivulla:
https://www.lsjh.fi/fi/kiinteiston-jatehuolto/pientalon-vapaa-ajan-asunnon-jatehuolto/parainen/

Paraisten kaupunki on osaomistaja Lounais-Suomen Jätehuollossa, joka suunnittelee ja käytännössä hoitaa suuren osan kunnallisista jätehuoltotehtävistä.

Lounais-Suomen Jätehuolto  -www-sivuilla on lisätietoa jätehuollosta Turun seudulla ja Paraisilla.

Paraisten kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Se on 17 kunnan yhteinen toimielin, joka hoitaa jätehuollon lakisääteiset viranomaistehtävät.

Jätehuoltolautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksoista. Lisäksi lautakunta seuraa jätteenkuljetuksen järjestämistä ja kiinteistöjen liittymistä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Lautakunnan vastuukuntana toimii Turku.

Jätehuoltolautakunnan yhteystiedot:
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
Turun kaupunki
PL 355
20101 TURKU
- jatehuoltolautakunta@turku.fi

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kokoonpano, kokousajat, esityslistat ja pöytäkirjat:
http://www.turku.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat/lounais-suomen-jatehuoltolautakunta

Sivun alkuun