Till innehållet


Flyktingarbete

Service för flyktingar

I Pargas stad arbetar en heltidsanställd flyktinghandledare och en socialarbetare socialarbetare anställd på halvtid med integreringen av kvotflyktingar och asylsökare som beviljats positivt uppehållstillstånd och valt att bosätta sig på orten.

Till de centrala uppgifterna hör praktiska arrangemang kring mottagandet av nyanlända flyktingar, service och rådgivning gällande olika stödformer, så som integrationsstöd, samt handledning i frågor gällande socialservice. Flyktingarna har under de första tre åren rätt till en integrationsplan med syftet att stöda samhälls- och medborgarfärdigheterna, utveckla språkkunskaperna och stärka förutsättningarna för deltagandet i arbetslivet. Flyktingarna uppmuntras även att upprätthålla sitt eget språk och sin kultur.

Personalen som ansvarar för flyktingservicen samarbetar aktivt med andra kommunala aktörer samt olika statliga myndigheter, lokala föreningar samt organisationer för frivilligarbete.

Kontaktuppgifter:

Familjehuset Ankaret:

Familjehuset Ankaret, där flyktinghandledaren arbetar, har en central roll i flyktingarbetet. Familjehuset Ankarets samlokaliserade verksamhet möjliggör ett mångprofessionellt samarbete, mellan elevvården, barn- och mödrarådgivningen samt familjearbetet och -rådgivningen, vilket bidrar till att man i ett tidigt skede erbjuds rätt form av hjälp och stöd.

Gudrun Degerth
Flyktinghandledare
e-post: förnamn.efternamn@pargas.fi

Besöksadress: Urnlundsvägen 4, 21600 Pargas

Stadshuset:

Socialarbetaren arbetar huvudsakligen i stadshuset, i nära samarbete med stadens övriga socialarbetare och socialhandledare.

Micaela Strömborg
Flykting-/ vuxensocialarbetare
e-post: förnamn.efternamn@pargas.fi

Besöksadress: Gamla Bläsnäsvägen 5, 21600 Pargas, enligt tidsbokning under socialservicens öppethållningstider


Upp