Mene sisältöön


Vammaisneuvosto

Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston.

Vammaisneuvoston tehtävänä on

  1. Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
  2. Toimia asiantuntijaelimenä vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja kaupungin muille toimielimille. Neuvostoa on kuultava vammaisten henkilöiden kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.

Vammaisneuvosto 2017-2019:
Christian Andersson, puheenjohtaja
Marianna Stolzmann, varapuheenjohtaja
Ulla Alstrand
Frej Lindroos
Annemaj Robertsson
Yvonne Henriksson
Regina Lindman-Korpi
Harold Henriksson
Patricia Nyström
Ahti Lindberg

Bo Lagerroos

Valtuutettujen yhteystiedotSivun alkuun