Till innehållet


Handikappservice

Målet med handikappservicen är att möjliggöra en fungerande vardag för personer med handikapp.

Enligt lag ordnar kommunen för gravt handikappade personer färdtjänst, serviceboende, personlig assistans samt ersätta skäliga kostnader för nödvändiga byggnadsarbeten och för redskap och anordningar i den varaktiga bostaden.

Upp