Till innehållet


Rådgivningsverksamhet i Pargas 


Preventivrådgivning/Mödrarådgivning
Eva Palmgren-Wickström
tfn 040 488 5543
vardagar kl. 11.00-12.00

Camilla Rautanen
tfn 040 488 5542
vardagar kl. 11.00-12.00

Barnrådgivning
Outi Ramstedt
tfn 040 488 5541
vardagar kl. 8.30-9.30

Nina Asplund
tfn 040 488 5540
vardagar kl. 8.30-9.30

Hedda Mattsson
tfn 040 488 5505
vardagar kl. 8.00-9.00

Sonja Strömborg (moderskapsledig)
vik. Betty Helander
tfn 040 488 5844
vardagar kl. 8.00-9.00 

Upp