Till innehållet


Psykologer

Ann-Sofie Nyberg-Ölander
Hälsocentralpsykolog, barn under skolåldern (svenskspråkiga familjer)
tfn 040 3545286
Telefontid torsdagar kl. 11.00–12.00

Malin Rönnholm

Hälsocentralpsykolog, barn under skolåldern (finskspråkiga familjer samt familjer från Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö) samt skolbarn (Nilsby skola)tfn 040 488 5953
Telefontid måndagar och torsdagar 11.00–12.00

Anja Seppälä
Hälsocentralpsykolog, barn i skolåldern samt gymnasieelever
tfn 040 545 2189
Telefontid tisdag kl. 12.00–13.00, fredag kl. 9.00–10.00

Nina Forstén-Lindman
Hälsocentralpsykolog, barn i skolåldern
tfn 050 372 8293
Telefontid måndagar och torsdagar kl. 9.00–10.00


Upp