Till innehållet


Åbolands familjerådgivning

I Åboland, Pargas stad och Kimitoön, fungerar två familjerådgivare för att stärka servicen till barn, ungdomar och familjer i regionen.

Till familjerådgivningen kan föräldrar eller vårdnadshavare söka sig med eller utan barn, helt utan remiss, t.ex. då parrelationen krisar eller man är bekymrad över hur barnet mår. Via stödsamtal och andra infallsvinklar kan man hitta nya sätt att hantera situationen.

De flesta relationsproblem är små i början och ju tidigare man identifierar problemet och söker hjälp desto lättare är det att ändra kurs. Ofta behövs det inte år av terapi för att vända en situation, man kan komma långt med några timmars samtal.
Familjerådgivaren har tystnadsplikt.

Familjerådgivarna finns i Familjehuset Ankaret i Pargas tre dagar i veckan och på Kimitoön en dag i veckan.

Kontaktuppgifter:

Familjehuset Ankaret
Urnlundsvägen 4
21600 Pargas

Familjerådgivare
Petra Zilliacus, psykolog
tfn 044358 5709

Inkeri Mäkinen, socialarbetare, par- och familjeterapeut 
tfn 044358 5819

Telefontid måndag och onsdag kl. 12.00-13.00

e-post: förnamn.efternamn@pargas.fi

Upp