Till innehållet


Familjearbete

Familjearbete är en förebyggande stödåtgärd inom barnskyddet för familjer i behov av stöd. Målsättningen är att finna och förstärka barnfamiljens egna resurser att klara av vardagen. Genom diskussioner och genom att göra saker tillsammans med familjen strävar man efter en förändring i familjens situation.


Familjearbete inom barnskyddet:
Ämbetshuset
Strandvägen 30, 21600 Pargas
Blomqvist Sandra, familjehandledare, tfn 050 383 4984
Svahnström Heidi, familjehandledare, tfn 040 488 5999                                         


Familjearbete enligt socialvårdslagen
Förebyggande familjehandledning:
Ämbetshuset
Strandvägen 30, 21600 Pargas
Mattila Sabine, familjearbetare, tfn 044 358 5992
Asplund Mari, familjearbetare, tfn 040 488 6006Upp