Mene sisältöön


Varhaiserityiskasvatus

Lapsen tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on hyvin tärkeää. Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen myönteistä kehitystä vuoropuhelussa kodin ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Lapsen kehitysmahdollisuuksien edistämiseksi varhaiskasvatusympäristö on sopeutettava lapsen tarpeiden mukaiseksi. Lapsen vahvuuksia tuetaan avoimessa ja myönteisessä oppimisympäristössä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Paraisten kaupungilla on varhaiserityiskasvatuksen tiimi, johon tällä hetkellä kuuluu sekä kiertäviä, että varhaiskasvatuksen yksiköissä toimivia varhaiskasvatuksen erityisopettajia (VEO).

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja seuraa ja havainnoi lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa. Hän osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin. Tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön esimies/ henkilökunta/ huoltajat ovat yhteydessä varhaiserityisopettajaan.

Lapselle tarjottavat tukipalvelut kuten esim. psykologipalvelut, terapia ja/ tai muu lääkinnällinen kuntoutus on yhdistettävä kokonaisuudeksi. Varhaiskasvatuksessa ja  esiopetuksessa toteutetaan oppimisen tuen kolmiportaista mallia. On tärkeää, että lasta ympäröivä verkosto tekee yhteistyötä. VEO:t tekevät tiivistä yhteistyötä Paraisten kaupungin koulujen erityisopettajien kanssa.

Yhteystiedot

YHTEYSTIEDOTetunimi.sukunimi[at]parainen.fi
Annika Ekblad 040 488 5972
Christel Holmström 040 488 5727
Jaana Tirkkonen 040 488 5736
opintovapaa 1.8.-31.12.2019
Miia-Liisa Wikström 050 596 2643


Blommorna.jpg

Sivun alkuun