Till innehållet


Mödrarådgivning

Mödrarådgivningens mål är att trygga den väntande moderns, fostrets och det nyfödda barnets hälsa samt att främja och upprätthålla familjens hälsa och välbefinnande. Det är bra att kontakta rådgivningen genast i början av graviditeten, då menstruationen blivit borta. Det första besöket på hälsovårdarens mottagning sker vid 8:e - 9:e graviditetsveckan. Vi önskar att den blivande pappan/partnern kommer med på det första besöket. När du bokar in det första besöket till rådgivningen, berätta gärna om dina grundsjukdomar och medicinering.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.


Mödrarådgivningens program för hälsokontroller
Under graviditeten går man både hos hälsovårdare och läkare. Rådgivningsläkaren besöker man under graviditeten två gånger.
Efter förlossningen går man på efterundersökning 5-12 veckor efter förlossningen.

Fosterdiagnostik
Under graviditeten kan modern delta i olika undersökningar. Deltagandet i undersökningarna är alltid frivilligt. Den väntande mamman får remiss till fosterundersökningar från rådgivningen. Undersökningarna görs i Åbo på Medisonar

Den första undersökningen görs under graviditetsveckorna 11-13. Genom undersökningen utreds hur länge graviditeten har varat, antalet foster och fostrets nacksvullnad.  Samtidigt tas blodprov. Ifall modern inte vill få kombinerad screening (=ultraljudsundersökning och blodprov) eller hon inte hinner till undersökningen under veckorna 11-13, kan hon under graviditetsveckorna 10-14 delta endast i ultraljudsundersökning. Den andra undersökningen görs i graviditetsvecka 20. Då undersöks fostrets byggnad och utveckling.

Pargas
Familjehuset Ankaret
Urnlundsvägen 4
Eva Palmgren-Wickström
tfn 040 488 5543
vardagar kl. 11.00-12.00

Camilla Rautanen (tj.ledig.)
vik. Betty Helander
tfn 040 488 5542
vardagar kl. 11.00-12.00

Nagu hälsostation
Klockstapelgränd 2
Annika Alopaeus
tfn 0400 117 153
vardagar kl. 11.30-12.00

Korpo hälsostation
Tallbackavägen 4
Carita Lindbom-Johansson
tfn 040 488 5815
vardagar kl. 12.30-13.00

Hälsostation i Houtskär
Riggosvägen 2 A
Carita Lindbom-Johansson
Tfn 040 488 5815
vardagar kl. 12.30-13.00

Hälsostation i Iniö
Norrby
Nina Grandell
tfn 0400117 121
vardagar kl. 9.00-10.00

Upp