Till innehållet


Sysselsättningstjänster

Aktiva ungdomsverkstad och verksamhetscentralen Kikaren erbjuder rådgivning och handledning för att främja sysselsättningen hos långtids- och ungdomsarbetslösa. Servicen baserar sig på individuell handledning där klientens utgångsläge, behov, önskningar och mål kartläggs. Utgående från utvärderingen görs en individuell sysselsättningsplan upp.

Upp