Till innehållet


Företagsrådgivning

Vår besöksadress är Strandvägen 28, Pargas eller i Korpo, Stabshuset, Handelsmansvägen 1. Besök i andra kommunområden överenskommes enligt behov.

För tidsbeställning kontakta:

  • Näringslivschef Tomas Eklund  tel. 040 488 5675
    kontaktperson mellan kommun och företag, affärstomter och -utrymmen, ägarskiften

  • Företagsutvecklare John Forsman tel. 040 488 6075
    kontaktperson mellan kommun och företag
Upp