Till innehållet


Skärgårdhavets Biosfärområde

- en balans mellan människa och natur


Skärgårdshavets biosfärområde är en levande modell för hållbar utveckling i kust- och skärgårdsområden.

På den egna hemsidan hittar du information om vad biosfärområdet är, verksamheten samt områdets natur och kultur. Koordineringen av verksamheten sköts i samarbete mellan Väståbolands stad, Kimitoöns kommun och Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY) i Egentliga Finlands ansvarsområde för miljö och naturtillgångar.

Koordinator Katja Bonnevier
tel. 040 356 2655

www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi


allium%20shoenoprasum.jpg 

Upp