Till innehållet


Krigsveteraner och -invalider

ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER

I statsbudgeten reserveras årligen anslag för kommunala öppenvårdstjänster som tillhandahålls för frontveteraner i hemmet.                      

En person som är berättigad till dessa kommunala öppenvårdstjänster skall vara bosatt i Finland och ha deltagit i 1939–1945 års krig. Personen skall ha tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken och ha en invaliditetsgrad under 10 %. Öppenvårdstjänster omfattar olika hushållsarbeten, trädgårdsarbeten, små ändringsarbeten osv. i frontveteranens hem. Tjänsterna köps av privata serviceproducenter. Anslag kan även användas till taxiresorna inom egen kommun.

Information om beviljandet av anslag och dess användningsmöjligheter skickas årligen till frontveteraner som är berättigade till öppenvårdstjänster, anslaget behöver inte sökas.

Närmare information ges av
socialarbetare Katja Koivu 
tel 044 358 5976

SOCIALA FÖRMÅNER FÖR KRIGSINVALIDER

Av krigsinvalider som enligt Olycksfallsverkets beslut har en invaliditetsgrad på minst 20 % tas inte ut klientavgifter för sociala tjänster. Detta gäller sociala tjänster såsom hemservice, stödservice och stöd för närståendevård. För att erhålla avgiftsfri anstaltsvård skall invaliditetsgraden vara minst 20 %.

Närmare information ges av
socialarbetare Katja Koivu 
tel 044 358 5976

REHABILITERING AV FRONTVETERANER

Frontveteraner skrivna i Pargas har möjlighet att få avgiftsfri rehabilitering enligt lagen om rehabilitering av frontveteraner. Till rehabilitering kan väljas veteran med krigstjänstgöring 1939–1945 och med ett tilldelat frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken. Även kvinnor med fronttjänsttecken kan erhålla rehabilitering. Krigsinvalider med en invaliditetsgrad på minst 10 % har möjlighet till rehabilitering enligt annan lag.

Rehabiliteringen består av:
Anstaltsrehabilitering = periodens längd beror på funktionsförmågan
Rehabilitering i öppenvård = fysioterapi eller fotvård

Läkarintyg fungerar som remiss varav behovet av rehabilitering framgår. Enligt direktiv klassificerar läkaren veteranen på basis av funktionsförmåga i någon av följande tre kategorier:

Kategori I = behöver mycket hjälp i dagliga göromål
Kategori II = behöver hjälp i någon mån
Kategori III = klarar sig självständigt

Maka/make kan ansöka om att delta i anstaltsrehabiliteringen, om veteranen tillhör kategori I eller II. I dessa fall förkortas inte veteranens rehabiliteringsperiod. Om veteranen tillhör kategori III, kan rehabiliteringsperioden delas med makan/maken, vars funktionsförmåga också skall bedömas. Fr.o.m. 1.1.2004 kan maka/make till en frontveteran i kategori III också ha möjlighet till en egen 7 dygns rehabilitering samtidigt med veteranen, som inte förkortar veteranens rehabiliteringsperiod.

Läkarintygen om rehabiliteringen kan lämnas in under hela året under adress:
Pargas hälsostation
Rehabiliteringsgruppen
Vapparvägen 15 A
21600 Pargas

Närmare information ges av
hälsocentralsekreterare Juha Visuri
tel 044 358 5940

Tilläggsuppgifterfinns på Statskontorets hemsidor.

FÖRENINGSVERKSAMHET

Pargas Krigsveteraner rf
tel 040 849 3177

Krigsinvaliderna brödraförbund Pargas avdelning rf
tel 050 566 2941

Upp