Till innehållet


Seniorum, rådgivningscentral för seniorer 

Rådgivningscentralen för seniorer bedriver förebyggande verksamhet i syfte att främja seniorernas hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga.

Målet är att seniorerna och deras anhöriga skall få information och rådgivning i frågor som gäller åldrande, hälsa och sociala problem samt var och hur man kan få stöd och tjänster. 

Personalen på rådgivningscentralen informerar, handleder och ger råd m.m. beträffande:

·        Service och förmåner
·        Hälsa och sjukvård
·        Säker läkemedelsbehandling
·        Hjälpmedel och förebyggande av olyckor
·        Alternativa boendeformer
·        Rekreationsmöjligheter och motionstjänster
·        Olika organisationers verksamhet

Servicehandledaren är anträffbar måndagar kl. 9.00-12.00 och 13.00-14.00 och onsdagar kl. 9.00-12.00, tfn 040 488 5692.

En minneskoordinator, sjukskötare, socialarbetare, handledare för närståendevård och ergoterapeut är anträffbara på rådgivningscentralen under vissa tider, utan tidsbokning.

Telefontider  

   

   

Servicehandledare
Arja Santapukki

Onsdagar kl. 13.00-15.00, även under rådgivningscentralens öppethållningstider   

tfn
040 4885692

Minneskoordinator
Janina Dahla

Onsdagar kl. 13.00-15.00

tfn
040 4886055  

Hemsjukvården

Vardagar kl. 11.00-12.00

tfn
040 4885566  

Mottagningar:

   MåndagOnsdag   

Udda veckor  

kl. 10.00-12.00
Handledare för närståendevård

kl. 13.00-14.00
Ergoterapeut

kl. 9.00-11.00
Minneskoordinator

kl. 14.00-16.00
Sjuksköterska

  Måndag   Onsdag   
Jämna veckor 

kl. 9.00-11.00   
Socialarbetare

kl. 13.00-14.00
Fysioterapeut

kl. 9.00-11.00
Minneskoordinator

kl. 14.00-16.00
Sjuksköterska

Vi ordnar även olika informationsmöten och gruppdiskussioner som vi informerar om i PK (under föreningar) och i NYTT.

En dator, broschyrer och dagstidningar finns till besökarnas förfogande på rådgivningscentralen.

Upp