Mene sisältöön


Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään ikääntyneille kuntalaisille jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Käyntien tavoitteena on edistää ikääntyneen henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä. Kotikäynnillä palveluohjaaja ja sairaanhoitaja keskustelevat ikääntyneen henkilön kanssa tämän nykyisestä tilanteesta ja tulevista tarpeista sekä antavat ohjausta hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi kotikäynnillä saa tietoa kunnan ikäihmisille tarjoamista palveluista ja ikäihmisille kuuluvista etuuksista.

Vuosittain 80 vuotta täyttäville kuntalaisille lähetetään kirje, jossa tarjotaan kotikäyntiaikaa. Kotikäynti on vapaaehtoinen ja maksuton.

Sivun alkuun