Till innehållet


Seniorstugan

Seniorstugan.jpg

Elmgrensgatan 2                                                                                                           Pargas                                                                                                                                            

Seniorstugan

Seniorstugans verksamhet omfattar olika former av dagverksamhet och dagvård för äldre.

En del av verksamheten riktas till dem som behöver mera hjälp och stöd, även i form av avlösning för anhöriga. Dagverksamheten kostar 22,80 €/dag. I avgiften ingår morgonmål, lunch och eftermiddagskaffe. Ibland kan en sysselsättning medföra extra kostnader, t.ex utflykter.

Transport till och från Seniorstugan kan ordnas vid behov, självrisk är 3,30 €/resa.

Anhållan om Seniorstugans dagvårdsplats görs på särskild blankett.

Den andra delen av Seniorstugans verksamhet fungerar som ett ”öppet vardagsrum” för alla pensionärer.  I vardagsrummet erbjuds olika slag av program och aktiviteter må–to kl. 8.30–15.30 och fre kl. 8.30–15.00. Närmare information om programmet finns i Pargas Kungörelser under föreningar. Deltagande i det öppna vardagsrummets verksamhet är gratis.

Upp