Mene sisältöön


Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea voidaan myöntää saattajapalveluna ja taksimatkoina henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Taksimatkat eli kuljetuspalvelu

Päätös sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen myöntämisestä taksimatkoina tehdään asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Taksimatkoja voi käyttää yhteiskunnalliseen osallistumiseen, asioiden hoitoon ja virkistäytymiseen. Taksimatkoja ei saa käyttää terveydenhuolto- eikä kuntoutusmatkoihin. Matkoja voi käyttää ainoastaan omalla kunta-alueella. Matkoista peritään omavastuuosuus, joka määräytyy Matkahuollon taksataulukon mukaan.

Liikkumisen tukea haetaan hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään kuljetuspalvelua varten kirjoitettu lääkärinlausunto sekä tulotiedot (brutto).

Liikkumisen tuen viitteelliset tulorajat ja yhdensuuntaiset matkamäärät ovat seuraavat:

Matkaa

Euro/kk yksin asuva

Euro/kk pariskunta

     8

  1000

  1660

     6

  1050

  1710

     4

  1100

  1760

     2

  1150

  1810


Sivun alkuun