Till innehållet


Vasa förvaltningsdomstols tillkännagivande av beslut gällande besvär, Haverön Lohi Oy

31.3.2019


TILLKÄNNAGIVANDE AV BESLUT

Meddelandet om Vasa förvaltningsdomstols beslut anslås på Pargas stads officiella anslagstavla i enlighet med 197 § 2 mom. i miljövårdslagen.

Vasa förvaltningsdomstols beslut av 28.3.2019 nr 19/0125/3 om besvär i ett tillståndsärende över beslut nr 76/2018/2, Haverön Lohi Oy, givet av Södra Finlands regionförvaltningsverk 23.5.2018, som omfattas av gemensam behandling enligt miljöskyddslagen och vattenlagen.

Ärende                                Besvär i ett tillståndsärende som omfattas av gemensam behandling enligt miljöskyddslagen och vattenlagen

Ändringssökande               Haverön Lohi Oy                                             

Beslutet är framlagt på stadens webbplats och vid informationsdisken i Pargas stadshus på adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas, samt på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö under tiden 1.4–29.4.2019.

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Pargas den 1 april 2019

Stadsstyrelsen


Skriv ut
Dela |
Upp