Till innehållet

 


Riksdagsvalet 2019, resultat

29.4.2019

Enligt stadgandet i 94 § vallagen meddelar Egentliga Finlands valkretsnämnd, at den har förklarat i bilagan nämnda personer utsedda till medlemmar av riksdagen tills nästa riksdagsval har förrättats.

Upp