Till innehållet

 


Meddelande om givande av beslut

6.5.2019


Besvärstiden har förlängts, beslutet ges på nytt. Datum för givande av beslut: 7.5.2019

 


Bygg- och miljönämnden i Pargas stad har 17.4.2019 § 60 beslutat bevilja Nagu Jaktförening rf miljötillstånd för skjutbanan på fastighet Skjutbanan 445-603-1-195 i Vikom, Nagu.

 

Framläggande: Beslutet hålls framlagda under tiden 25.4 - 6.6.2019 i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Beslutet finns även tillgängligt på stadens hemsida www.pargas.fi > Föredragningslistor och protokoll > Bygg- och miljönämnden > 17.4.2019 protokoll.

 

Sökande av ändring: Besvären skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 6.6.2019.

 

Pargas 6.5.2019

 

Bygg- och miljönämnden


Upp