Till innehållet

 


Delgivning av undantags- och bygglovsansökningar

25.4.2019


Pargas stad har mottagit en ansökan om undantag samt en ansökning om bygglov för fritidsbostad på fastigheten Kajstrand 11:0 i Kait i Rosklax i Korpo. Handlingarna finns till påseende hos planläggningsenheten och byggnadstillsynen på stadshuset i Pargas. Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas senast 10.5.2019 till planläggningsenheten på Pargas stad, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas.

25.4.2019

Planläggningsenheten

Upp