Till innehållet

 


Välkommen till dagvården, förskolan och skolans första klass i Pargas stad!

26.1.2017


Ansökan till dagvård
Den nya verksamhetsperioden startar i augusti. Sista ansökningsdagen för höstens dagvårds-ansökan och ansökan om intern förflyttning är 28.2.2017. Ansökningsinfo på stadens hemsida. Läs mera om olika verksamhetsformer och alternativ i de olika kommunområdena www.pargas.fi - Tjänster - Dagvård.

Tilläggsuppgifter tfn 044 358 5973.

Anmälan till förskola
Barn som är födda år 2011 och de barn som har fått uppskov med skolstarten ska anmälas till förskoleundervisning för 6-åringar för läsåret 2017–2018. Förskolan inleds 15.8.2017.

Anmälan till förskola görs elektroniskt 13–19.2.2017 (v. 7) i webbtjänsten Wilma.

Ett brev skickas per post vecka 5 till barn födda 2011. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan i Wilma. Tilläggsuppgifter www.pargas.fi - Tjänster - Skolor och utbildning eller tfn 040 488 5759.

Anmälan till ÅK 1
Anmälan till den grundläggande utbildningen gäller:

  • alla 2010 födda barn, samt

  • barn födda 2009 som beviljats uppskov med skolstart

  • barn födda 2011 som anhåller om att få inleda skolgången ett år tidigare

Anmälan till årskurs 1 görs elektroniskt 13–19.2.2017 (v. 7) i webbtjänsten Wilma.

Ett brev med uppgifter om läroplikt och närskola skickas per post vecka 5 till barn födda 2010. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan i Wilma.

Läsåret 2017–2018 inleds tisdag 15.8.2017. Vid behov ger skolornas rektorer och skolbyrån, tfn 040 488 5759, närmare uppgifter. Uppgifter om skolskjutsar tfn 040 488 5747.

Understöd för ordnande av skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet
Ansökan gäller läsåret 2017–2018. Understödet gäller ordnande av verksamhet för elever i åk 1 och 2 samt elever som erhåller särskilt stöd.

Ansökningsblankett www.pargas.fi. Tilläggsuppgifter bildningen@pargas.fi. Ansökningstiden utgår 10.2.2017 kl. 15.00.


Pargas 26.1.2017
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Upp