Till innehållet

 


Till påseende, Långholmen 1:11 i Jermo i Pargas

14.12.2017


Förslag till stranddetaljplan för en del av lägenheten Långholmen 1:11 i Jermo i Pargas finns offentligt framlagt under tiden 15.12.2017 – 15.1.2018 på stadens webbplats, Tjänster > planer och fastigheter > Planer till påseende. Man kan även bekanta sig med planförslaget på miljöavdelningen i Pargas, adr. Strandvägen 28.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi,  före anslagstidens utgång.

Pargas 14.12.2017
Bygg- och miljönämnden

Upp