Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning inletts

16.11.2017


Ändring av delgeneralplanen för Korpo Södra Skärgård för delar av lägenheten Vestan 1:45 i Österskär i Korpo har inletts.

För projektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Aktuellt inom planlaggning. Samma material finns även att se på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på Korpo områdeskontors officiella anslagstavla.

I ett senare skede kommer det egentliga planförslaget att framläggas offentligt.

Pargas 16.11.2017
Planläggningsenheten

Upp