Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning har inletts och beredningsmaterial läggs till påseende

31.8.2017


Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

- detaljplanändring för Ålövägens anslutning till Skärgårdsvägen; ändringen omfattar en del av Ålövägens gatuområde och en del av Skärgårdsvägens allmänna vägområde i Parsby (10) stadsdel samt del av Ålövägens gatuområde, del av Skärgårdsvägens allmänna vägområde, delar av två parkområden, ett område för bollplan samt ett område för allmän gångtrafik i Prästgårdsåkern (19) stadsdel i Pargas.

- uppgörande av stranddetaljplan för en del av lägenheten Långholmen 1:11 i Jermo i Pargas.

För planläggningsprojekten har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Samtidigt kommer även detaljplanändringens beredningsmaterial att finnas framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet för planläggningsprojekten på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28. Samma material finns även att se på stadens webbplats Tjänster > Planer och fastigheter > Aktuellt inom planläggningen.

Eventuella åsikter om planläggningsprojekten kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas.

Pargas 31.8.2017
Bygg- och miljönämnden

Upp