Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning inletts

26.1.2017


Planeringsområdet för detaljplanändring för en del av lägenheten 2:65 i kvarter 257 har utvidgats så att det gäller även ett område för parkering vid Parkvägen i sin helhet i Kyrkbackens stadsdel 101 i Nagu och planändringen meddelas därvid på nytt inledd.

Man kan ta del av det ändrade programmet för deltagande och bedömning samt planens beredningsmaterial på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, områdeskontorets officiella anslagstavla i Nagu samt på stadens webbplats Tjänster > Planer och fastigheter > Aktuellt inom planläggningen. Eventuella åsikter om projektet kan framföras till planläggningsenheten.

Pargas 26.1.2017
Planläggningsenheten

Upp