Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

3.11.2017


Uppgörande av detaljplanändring för Malmstranden har inletts. Ändringen omfattar kvarter 1 och intilliggande park-, badstrands- och parkeringsområden samt delar av hamn- och vattenområden i Kalkholmen (23) stadsdel i Pargas.

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Samtidigt kommer även detaljplanändringens beredningsmaterial att finnas framlagt som utkast.

Man kan ta del av materialet på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Planer till påseende, samt på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28. Eventuella åsikter om projektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas. Det egentliga planförslaget kommer att läggas fram offentligt i ett senare skede. Projektet kan komma att förutsätta ett markanvändningsavtal.

Pargas 3.11.2017
Bygg- och miljönämnden

Upp