Till innehållet

 


Planer som vunnit laga kraft

21.6.2017


Följande planer har vunnit laga kraft:

  • Upphävande av delar av stranddetaljplanerna för Prostvik Norrby och Haukkavuori i Nagu


    Planerna träder i kraft 22.6.2017.


    Pargas 22.6.2017

    Stadsstyrelsen

Upp